Αρχείο ετικέτας πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέσω της πλατφόρμας  Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι καταναλωτές μπορούν να επιλύουν με απλό και χωρίς κόστος τρόπο τις διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου.

Συνέχεια ανάγνωσης Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής