Η τόλμη και το ρίσκο ως συντελεστές απασχόλησης

Μία ματιά στην παγκόσμια αγορά στελεχών επιχειρήσεων αναδεικνύει ποια είναι τα ουσιαστικά προσόντα για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία. του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

"Η τόλμη και το ρίσκο ως συντελεστές απασχόλησης"