Εμπορικές διαφωνίες με την Κίνα

Το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου θα βρεθεί αντιμέτωπο με ένα σημαντικό σημείο καμπής στο τέλος αυτού του έτους, ένα που αναβλήθηκε όταν η Κίνα εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σχεδόν 15 χρόνια πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την Κίνα ως «οικονομία αγοράς» στις εμπορικές τους πολιτικές. Δυστυχώς, ακόμη κι ενώ η μάχη κλιμακώνεται κατά τη διάρκεια του έτους, οι όροι της επιλογής διασφαλίζουν πως δε θα γίνει τίποτα για να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες ατέλειες του παγκόσμιου εμπορικού καθεστώτος.

Περισσότερα