Αρχείο ετικέτας Ποιος ο ρόλος για την διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ποιος ο ρόλος για την διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γόνιμες πρωτοβουλίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο λειτουργεί στους κόλπους της ΕΕΔΕ

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

 «Οι επικεφαλής των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού βρίσκονται και σήμερα στην πρώτη γραμμή στο πλευρό του επιχειρηματία-ηγέτη και συμμερίζονται το όραμα και τους στόχους του. Από αυτούς αναμένεται να διατηρήσουν ψηλά την πίστη, το ηθικό και το φρόνημά τους, να συνεχίσουν να ενεργούν με προνοητικότητα και δημιουργικότητα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προσαρμοστικότητα, στις αλλαγές και στις νέες συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων και της αγοράς. Συνέχεια ανάγνωσης Ποιος ο ρόλος για την διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού