Η ‘άχρηστη γνώση’ και η πολιτική της σημασία

Όσο πιο εκπληκτική γίνεται η ταχύτατη και παγκόσμια ροή πληροφοριών, τόσο περισσότερο μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού αποφεύγουν την εύκολη κατά τα λοιπά πρόσβαση στην γνώση!

Από: EBR

Του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Περισσότερα