Αρχείο ετικέτας Πολιτικού Συστήματος Εν Ελλάδι

Ελληνική … Φεουδαρχία! Τo αίσχος του Πολιτικού Συστήματος Εν Ελλάδι

Ο Ελληνικός Διαφωτισμός του 21ου αιώνα “κοιμάται”, τώρα που ο τόπος τον έχει ανάγκη!!!

Λάζαρος Ελευθεριάδης

Η θεσμοθετημένη ασυδοσία των ηγετών του φέουδου το οποίο ονομάζεται Ελλάδα, από το παρόν και προϋπάρχον “πολιτικό σύστημα εξουσίας”, μεταφέρθηκε και έγινε Συνταγματικός κανόνας, με θράσος, αναίδεια και χωρίς κανέναν σεβασμό στον Ελληνικό λαό, τον οποίον επικαλούνται πολλάκις χωρίς την παραμικρή “τσίπα”, στο Ελληνικό Σύνταγμα και στους εκτελεστικούς του νόμους. Συνέχεια ανάγνωσης Ελληνική … Φεουδαρχία! Τo αίσχος του Πολιτικού Συστήματος Εν Ελλάδι