Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας – ΟΑΕΔ

Από το Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων

Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των μαθητών – σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης αντίστοιχες των επαγγελματικών τους προσόντων.

Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αφομοίωση και στην προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για την διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης.

 

Περισσότερα