Αρχείο ετικέτας προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων

Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών έχει, ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων