Το επίσημο προφίλ της Ελληνικής Βιοποικιλότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης

 

Η οργάνωση “Γεωπόνοι του Κόσμου” έστειλε στους ευρωβουλευτές μια αναλυτική ανοικτή επιστολή, εκφράζοντας τις επιστημονικές  απόψεις των μελών της σχετικά με την   αγροτική βιοποικιλότητα, τους παραδοσιακούς σπόρους και την προτεινόμενη νομοθεσία. Η επιστολή συντάχθηκε από τον γεωπόνο Ευάγγελο Αβδελά.

Περισσότερα