Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών «κοντά στους νέους»

Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών «κοντά στους νέους» από την AEGEAN

Περισσότερα από 18.000 εισιτήρια σε 500 φοιτητές από ολόκληρη τη χώρα για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους με έμφαση στις άγονες γραμμές

Περισσότερα