Αρχείο ετικέτας Πρόσκληση διαβούλευσης για το Πρόγραμμα«Στέγαση και Επανένταξη»

Πρόσκληση διαβούλευσης για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων του άρθρου 29 του Ν4052/2012, προβαίνει στην υλοποίηση προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Στόχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» είναι:

Συνέχεια ανάγνωσης Πρόσκληση διαβούλευσης για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»