ΠΣΕ: Η ευρωπαϊκή κρίση πιέζει τις ελληνικές εξαγωγές

Μεγαλύτερες των αρχικών εκτιμήσεων είναι οι πιέσεις που δέχθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον περασμένο Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη μείωση της ζήτησης κυρίως από τις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, λόγω επέκτασης της οικονομικής συρρίκνωσης, αλλά και της αβεβαιότητας γύρω από τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας. Αρνητική εξέλιξη αποτελεί επίσης το γεγονός ότι μείωση παρατηρείται και στις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, που όμως σε επίπεδο 9μήνου του 2012 συντηρούν τους θετικούς ρυθμούς για το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών.

Περισσότερα