ΠΣΕ: Στρατηγικές συμμαχίες για επέκταση εξαγωγών σε Κίνα, Ιταλία, ΗΠΑ και άλλες 50 χώρες του κόσμου

Σε φάση υλοποίησης εισέρχονται μία σειρά δράσεων και συνεργιών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, που στόχο έχουν αφ’ ενός την ανατροπή του αρνητικού κλίματος διεθνώς για την Ελλάδα και αφ’ ετέρου την ουσιαστική υποστήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας και ειδικά των μικρομεσαίων προκειμένου να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά ή να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους διεθνείς αγορές, αρχής γενομένης από την Κίνα, την Ιταλία και τις ΗΠΑ, με προοπτική διείσδυσης σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου.

 

Περισσότερα