Μία η προσφορά για τον ΟΠΑΠ

Η προσφορά της Emma Delta ήταν τελικά η μόνη που αποσφραγίστηκε στη διαδικασία για την πώληση του 33% του ΟΠΑΠ.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έδωσε προθεσμία 48 ωρών στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, προκειμένου να βελτιώσει το οικονομικό τίμημα που προσφέρει.

Περισσότερα