Τραγική μνήμη για τον Ελληνισμό της Πόλης

6 / 7 Σεπτεμβρίου ’55: Μέρες καταισχύνης για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την ιστορία της Τουρκίας Του Αντώνη Χ. Λαμπίδη, τ. Προέδρου Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών από τη Ρήξη φ. 116 Η μεγάλη οδός του Πέραν μετά την καταστροφή των Σεπτεμβριανών

"Τραγική μνήμη για τον Ελληνισμό της Πόλης"