Αρχείο ετικέτας Ρακιντζής

Το ΣτΕ για τον Λ.Ρακιντζή

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεων του, παρέπεμψε, λόγω σπουδαιότητας, στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, να κριθεί εάν ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, μετά την λήξη της 5ετούς θητείας του στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, παραμένει νόμιμα στην θέση του και ασκεί προσφυγές ενώπιον της Δικαιοσύνης κατά τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους.

Συνέχεια ανάγνωσης Το ΣτΕ για τον Λ.Ρακιντζή