Αρχείο ετικέτας ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Διαδικασία ρύθμισης οφειλών των φυσικών προσώπων στο ΙΚΑ

Τη διαδικασία ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής, περιγράφει εγκύκλιος του ΙΚΑ.

Συνέχεια ανάγνωσης Διαδικασία ρύθμισης οφειλών των φυσικών προσώπων στο ΙΚΑ