Αρχείο ετικέτας ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ, ορίζει ότι μια ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης και δεύτερης δόσης ρύθμισης ή σε περίπτωση μη καταβολής τρέχουσας εισφοράς. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο σε χρονική περίοδο μεταγενέστερη της υπαγωγής τους σε αυτή, τότε η ρύθμιση δεν οδηγείται σε απώλεια.

Συνέχεια ανάγνωσης Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ