Συμβάσεις στη “ΔΤ”: “Αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας …τα δικαιώματά μου”

του Νίκου Μιχαλίτση,«μεταρρυθμισμένου» Τεχνικού Διευθυντή της ΕΡΤ

Θεμελιώδες  δικαίωμα κάθε εργαζομένου που απολύεται με παράνομο τρόπο είναι να  διεκδικήσει δικαστικά τη δικαίωσή του, αποδεικνύοντας το «παράνομο» και  «άκυρο» της απόλυσής του. Τα (σημαντικά) οφέλη μετά από μια θετική  έκβαση, είναι  η καταβολή των  μισθών υπερημερίας από τον εργοδότη, αλλά  και η επαναπρόσληψη (με το ίδιο είδος σύμβασης) στον διάδοχο φορέα,  εφόσον έχει υπάρξει τέτοιος.

Περισσότερα