Σχέδιο Δράσης για την αναζωογόνηση της Ελλάδας

Εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο Συνέδριο του Economist με θέμα: “Σχέδιο Δράσης για την αναζωογόνηση της Ελλάδας”

Περισσότερα