Καταργείται το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

Εφόσον δίνουμε τα πάντα σε εταιρίες…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Το ΤΕΟ (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας) επιτέλεσε σημαντικό έργο στο παρελθόν σε σχέση κυρίως με την είσπραξη των διοδίων και την χρηματοδότηση της συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, με έσοδα από τα διόδια.
Ωστόσο, μετά την ανάθεσης της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων σε εταιρείες Ειδικού Σκοπού και την εκχώρηση, σε αυτές, των διοδίων, ο ρόλος του σταδιακά, περιορίζεται σημαντικά και σήμερα ουσιαστικά έχει εκλείψει ο λόγος ύπαρξης του.

Περισσότερα