Οι δράσεις του ΥΠΟΙΚ για τη βελτίωση της λειτουργίας των τελωνείων

Το Υπουργείο Οικονομικών υλοποιεί κατά το τελευταίο έτος σειρά δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βελτίωση της λειτουργίας των τελωνείων και την απλοποίηση των διαδικασιών τους. Η πρωτοβουλία αυτή που έχει αναληφθεί από την Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση, επικουρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκών Κρατών – Μελών, υπό τον συντονισμό της Task Force Greece. Η σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί ειδικά κατά τους τελευταίους μήνες, επαληθεύτηκε πρόσφατα από τον ΠΟΤ, ο οποίος αξιολόγησε 3 τελωνεία και τις αρμόδιες κεντρικές τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Στην έκθεση αξιολόγησης του, o ΠΟΤ δίνει συγχαρητήρια στην Ελληνική Κυβέρνηση για την επιτυχή εφαρμογή των διεθνών τελωνειακών πρακτικών.

Περισσότερα