Μειωμένες κατά 9,2% οι τιμές των ακινήτων

Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων  γ΄ τρίμηνο 2013  Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι οι τιμές…

View More Μειωμένες κατά 9,2% οι τιμές των ακινήτων