Αρχείο ετικέτας τιμές ακινήτων

Μειωμένες κατά 9,2% οι τιμές των ακινήτων

Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων  γ΄ τρίμηνο 2013

 Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το γ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 9,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Συνέχεια ανάγνωσης Μειωμένες κατά 9,2% οι τιμές των ακινήτων