Το 2013 υπό το πρίσμα του 2012

Γιάννης Βαρουφάκης. Καλή χρονιά, λοιπόν. Καλή χρονιά που καλό είναι να ξεκινά με μια αναλυτική επισκόπιση της προηγούμενης.

Το 2012 θα μείνει στην παγκόσμια οικονομική ιστορία ως η χρονιά που:

• Η Ευρώπη βυθίστηκε, ξανά, στην ύφεση (για δεύτερη φορά μετά το 2009).

Περισσότερα