Αρχείο ετικέτας Τράπεζα της Ελλάδος

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2015

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση, οι συνθήκες που θα επηρεάσουν την πορεία της ελληνικής οικονοµίας το 2016 διαφαίνονται ευνοϊκότερες από ό,τι τον προηγούµενο χρόνο.

Συνέχεια ανάγνωσης Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2015

ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 1,75 δισ. ευρώ στην κεντρική διοίκηση το οκτάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.751 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2.612 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27.994 εκατ. ευρώ, από 30.222 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 30.106 εκατ. ευρώ, από 32.899 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014.

Συνέχεια ανάγνωσης ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 1,75 δισ. ευρώ στην κεντρική διοίκηση το οκτάμηνο

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2013 της Τράπεζας της Ελλάδος

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου 2014, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013.

Στη χρήση 2013 τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν μείωση, ενώ παράλληλα για μία ακόμη χρήση μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα και ιδιαίτερα οι δαπάνες προσωπικού.

Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2013 ανήλθαν σε 831,1 εκατ. ευρώ, έναντι 318,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 817,8 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έσοδα που αποκόμισε η Τράπεζα της Ελλάδος από τους τίτλους Ελληνικού Δημοσίου που έχει στην κατοχή της στο χαρτοφυλάκιο επένδυσης ιδίων διαθεσίμων καθώς και στο χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

Συνέχεια ανάγνωσης Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2013 της Τράπεζας της Ελλάδος

Έκθετες και υπόλογες η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος για την απόφαση διάσπασης και ξεπουλήματος της Αγροτικής Τράπεζας

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Νίκου Χουντή από τον αρμόδιο επίτροπο οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων της ΕΕ Olli Rehn, προκύπτει ότι ενώ με 4,9 δισ. θα μπορούσε να είχε γίνει η απαραίτητη ανακεφαλαιοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας (βάσει των εκτιμήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος στα τέλη του 2012), τελικά κόστισε στους έλληνες φορολογούμενους, πέρα από την απώλεια της ίδιας της ΑΤΕ, περισσότερα από 9 δις ευρώ.

Συνέχεια ανάγνωσης Έκθετες και υπόλογες η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος για την απόφαση διάσπασης και ξεπουλήματος της Αγροτικής Τράπεζας