Αρχείο ετικέτας τραπεζικοί κανόνες

Oι νέοι τραπεζικοί κανόνες

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι ανά τον κόσμο υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θέσπισαν νέους κανόνες που είχαν στόχο να κάνουν τις τράπεζες λιγότερο επικίνδυνες και πιο διαφανείς. Είναι πεπεισμένοι πως οι αλλαγές αυτές κατέστησαν ασφαλέστερο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και εξάλειψαν την ανάγκη για πακέτα διάσωσης που χρηματοδοτούνται με χρήματα των φορολογούμενων. Ωστόσο, όπως έχει πει ο Ιούλιος Καίσαρας: «Ο άνθρωπος, από τη φύση του, αυτό που θέλει, αυτό νομίζει».

Συνέχεια ανάγνωσης Oι νέοι τραπεζικοί κανόνες