Πώς φτάσαμε στην “ντροπολογία” 222/4

Πώς φτάσαμε στην “ντροπολογία” 222/4 (παραχώρηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικές- δημόσιες νησίδες προς τρίτους)

ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Δεν θα πουλάνε λέει τις νησίδες αλλά θα τις …νοικιάζουν. 

Περισσότερα