Η Κύπρος και η σύγχυση της Ευρώπης

 

Από μόνη της, η κρίση της Κύπρου είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό της οικονομίας. Παρέχει ωστόσο σημαντικά διδάγματα για πολύ μεγαλύτερες οντότητες, συμπεριλαμβανομένης και της ευρωζώνης στο σύνολό της. Μερικά από αυτά τα διδάγματα είναι ενθαρρυντικά. Κάποια άλλα είναι ανησυχητικά. Και το χάος στην ευρωζώνη παραμένει.

Περισσότερα