Υλοποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το πρώτο δίμηνο του 2013

 

ΙΟΒΕ Στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα €789 εκατ., έναντι ελλείμματος €495 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η επι­δείνωση αυτή, της τάξης των €294 εκατ., επήλθε, παρά τη βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από €368 εκ. το 2012 σε €487 εκ. το 2013, αποκλειστικά από τις αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά €413 εκ[1]. Σημειώνεται ότι οι ενδεικτικοί στόχοι[2] για καθαρό και πρωτογενές έλλειμμα σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν €3,4 δισεκ. και €1,2 δισεκ. αντιστοίχως, άρα τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα του αναμενομένου.

Περισσότερα