υποχρεώσεις των αγροτών για υποβολές μισθωτηρίων

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις αγροτών για υποβολές μισθωτηρίων και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει:

Περισσότερα