Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το 2014

Το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το 2014, θα ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ, όπως κάθε χρόνο, για τους φοιτητές που θα καλύπτουν τα κριτήρια που περιγράφει η Κ.Υ.Α. 2/19525/0026.

 Η υποβολή αιτήσεων γίνεται εντός των τριών πρώτων μηνών, και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους.

 

Περισσότερα