Φορο – ληστεύουν ιδιοκτήτες, δημεύουν ακίνητα!

Ριζόπουλος Μία από τις μόνιμες επωδούς των «σωτήρων» της χώρας τα τελευταία τρία–τέσσερα χρόνια είναι και η ανάγκη να αποκτήσει ο πολίτης φορολογική συνείδηση. Αυτό που ξεχνούν ή θέλουν να ξεχνούν όσοι κουνάνε το δάκτυλο προς τους πολίτες είναι πως η κοινωνική συμβίωση σε ένα μεγάλο μέρος της δεν είναι παρά μια διαδικασία μίμησης.

Για αυτό και στο βαθμό που το ζητούμενο είναι φτάσουμε σε μια σοβαρή και υπεύθυνη κοινωνία, θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε ένα σοβαρό και υπεύθυνο κράτος, το οποίο θα δίνει πρώτο το καλό παράδειγμα στον πολίτη. Διότι όταν το κράτος γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις υποχρεώσεις του έναντι του πολίτη τότε είναι πολύ φυσιολογικό να κάνει το ίδιο και ο πολίτης έναντι του κράτους.

Περισσότερα