Φορολογία και Φτωχοποίηση

Μια σημαντική αλλαγή συντελείται στην ελληνική οικονομία και κοινωνία τα τελευταία έτη. Από τους περίπου 5,9 εκατ. φορολογουμένους, τα 3,7 εκατ. (ποσοστό 62,82%) έδειξαν οικογενειακές αποδοχές κάτω από 12.000 ευρώ. Μάλιστα, από το 2010 –έτος έναρξης εφαρμογής των μνημονίων– μέχρι σήμερα το «μερίδιο» των φτωχότερων φορολογουμένων έχει αυξηθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες. Ενδεικτικό της φτωχοποίησης του ελληνικού πληθυσμού είναι ότι το 2010, ο αριθμός των φορολογουμένων με οικογενειακό εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ ήταν 2,782 εκατ. άτομα, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο λιγότερα σε σχέση με σήμερα. Επίσης, από το 2010 έως το 2015 έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού (Διάγραμμα 1).

 

Περισσότερα