Γερμανία, ένα χρηματοοικονομικό πρακτορείο των Rothschilds

Η Γερμανία, όπως και οι ΗΠΑ, είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Ηγεμόνας, το σύστημα Rothschild, για τον έλεγχό και την καθυπόταξη του Πλανήτη. Και για να μήν φαίνεται ό ίδιος που κρύβεται απο πίσω τους. Επιπλέον η Γερμανία δεν είναι ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος

 Πρωτότυπο: „BRD, eine Rothschild’sche-Finanzagentur“
Μετάφραση: Εμμανουήλ Σαρίδης

 

Περισσότερα