Απειλή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κίνας

Χάρη εν μέρει στην έλλειψη διαφάνειας από τις κινεζικές αρχές και εν μέρει στην άγνοια από τον υπόλοιπο κόσμο, τα οικονομικά στοιχεία από το Πεκίνο έχουν την τάση να προκαλούν πανικό και ευφορία σχεδόν συγχρόνως μερικές φορές.Έτσι, μια επιβράδυνση της κινεζικής ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο και η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η Κίνα έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο επιβράδυνσης έχουν κλονίσει τις παγκόσμιες αγορές από βασικά αγαθά ως το συνάλλαγμα κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερών.

Περισσότερα