Χωρίς ουσιαστικά και τυπικά προσόντα η στελέχωση Διευθύνσεων στην ΕΑΒ

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ

Με βάση δημοσιεύματα και πορίσματα ελεγκτικών μηχανισμών, η υπόθεση του κ. Αθανασίου Χρονόπουλου, εκτελεστικού συμβούλου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ) και πρώην επικεφαλής των Γενικών Διευθυντών, για την οποία βοούσε επί χρόνια η ΕΑΒ, μόνο αποσπασματικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Ειδικότερα:

Περισσότερα