18 μήνες τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900

H  Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ενημερώνει ότι στους 18 μήνες(11/3/2011 έως 11/9/2012) λειτουργίας της τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, εθνικής εμβέλειας, για την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, δέχθηκε  7676 κλήσεις και 53 ηλεκτρονικά μηνύματα.

Επί του συνόλου των κλήσεων, οι 5986 (78%) αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας. Από αυτές οι 4436 κλήσεις (74%) αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών ενώ οι 1550 κλήσεις (26%), αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 26%, γονείς 18%, άλλους συγγενείς 16%, αδελφός/ή 12%, γείτονας 10% και άλλα άτομα 15%).

Περισσότερα