Βασικά ζητήματα για το 2018

Οι επαγγελματίες προγνώστες αρέσκονται να λένε ότι η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ιδιαίτερα για το μέλλον. Καθώς φτάνουμε στα τέλη του 2017, εντούτοις, εδώ είναι μερικά από τα βασικά θέματα – και οι ερωτήσεις – που αναμένονται να διαμορφώσουν τα παγκόσμια γεγονότα το επόμενο έτος.

"Βασικά ζητήματα για το 2018"