24 Απριλίου, παγκόσμια ημέρα για την κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα

Ενώ η διενέργεια πειραμάτων σε ζώα για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτεί από το 2004 και για τα συστατικά των καλλυντικών από τον Μάρτιο του 2009 («απαγόρευση δοκιμασιών»), μόλις στις 11 Μαρτίου του 2013  εφαρμόστηκε η πλήρης απαγόρευση εμπορίας όλων των καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η απαγόρευση της εμπορίας καλλυντικών προϊόντων  τα οποία περιέχουν συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών που είχαν δοκιμαστεί σε ζώα, επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1998. Τελικώς, η εφαρμογή της καθυστέρησε μόλις 15 χρόνια, στοιχείο ενδεικτικό της επιρροής της «βιομηχανίας ομορφιάς» στις αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Περισσότερα