Μικτή εικόνα στις εξαγωγές για το πρώτο 7 μηνο του 13

ΠΣΕ: «Αύξηση 6,2% για τις εξαγωγές στο 7μηνο του 2013»

-Αρνητικό το πρόσημο (-2,6%) αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή

 Αντίρροπες δυνάμεις και μικτή εικόνα καταγράφεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων στην πορεία των εξαγωγών κατά το 7μηνο του τρέχοντος έτους. Από τη μία πλευρά προκύπτουν αυξημένοι ρυθμοί ανάπτυξης της συνολικής αξίας των εξαγωγών, έναντι του πρώτου 6μήνου (6,2% στο 7μηνο, έναντι 5,2% στο εξάμηνο), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, ενισχύονται οριακά τα αρνητικά πρόσημα (-2,6% στο 7μηνο, έναντι -2,5% στο α’ εξάμηνο του έτους).

Περισσότερα