Οι ad-hoc λύσεις ασφάλειας των πληροφοριών δεν αποτελούν πλέον επιλογή

Τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων αναφέρουν αύξηση των εξωτερικών επιθέσεων

Το 63% των επιχειρήσεων δεν έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών

Αν και η χρήση του cloud computing έχει διπλασιασθεί από το 2010, το 38% των ερωτηθέντων αναφέρει μηδενικά μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό των κινδύνων

Περισσότερα