Αρχείο ετικέτας H προκατάληψη της βιομηχανικής γεωργίας και της διασταύρωσης φυτών

H προκατάληψη της βιομηχανικής γεωργίας και της διασταύρωσης φυτών

Η βιομηχανική γεωργία έχει οδηγήσει σε σοβαρή διάβρωση της βιολογικής ποικιλίας σπόρων και φυτών καθώς και ειδών ζώων. Η εξάπλωση της σύγχρονης επαγγελματικής γεωργίας έχει αναγνωριστεί ως η κύρια σύγχρονη αιτία για την απώλεια της γενετικής ποικιλίας  και η αντικατάσταση τοπικών ποικιλιών, ως η πιο σημαντική αιτία γενετικής διάβρωσης. Συνέχεια ανάγνωσης H προκατάληψη της βιομηχανικής γεωργίας και της διασταύρωσης φυτών