Με 1.059.758 καταγγελίες παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ασχολήθηκε ο INHOPE το 2012

 

Ο INHOPE (www.inhope.org), ο Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου, δημοσίευσε την ετήσια αναφορά για το 2012, στην οποία καταγράφονται όλες οι ενέργειες και οι προσπάθειες του Συνδέσμου για την εξάλειψη υλικού παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Με τίτλο «Making a real difference”, η αναφορά περιλαμβάνει σημαντικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Καταγγελιών INHOPE (IHRMS), τη μοναδική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από τις Ανοικτές Γραμμές για την καταγραφή και προώθηση καταγγελιών Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης (CSAM – Child Sexual Abuse Material). Στην Ελλάδα, η SafeLine αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο στο δίκτυο αυτό από το 2004.

Περισσότερα