Υποχώρηση στα έσοδα

 

ΙΟΒΕ Όπως προκύπτει από τα προσωρινά απο­τελέσματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά το πρώτο δίμηνο του έ-τους τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολο­γισμού υποχώρησαν με ρυθμό 6,7%, έναντι ετήσιου στόχου πτώσης κατά 3,5%. Σε σχέση με τον στόχο του διμήνου όμως, τα έσοδα είναι €689 εκατ. περισσότερα. Αυτή η φαινομενικά καλή επίδοση οφείλεται κυρίως στην μη επιστροφή προβλε-φθέντων ποσών (€394 εκατ.) και την υπερείσπραξη του ΠΔΕ (€454 εκατ.). Ως εκ τούτου, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού προ επιστροφών φόρων παρουσίασαν υστέρηση €158 εκατ., η οποία είναι αρκετά σημαντική μεν, αλλά είναι δυνατό να αντιστραφεί στο επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας υπ’ όψη κάποιες συγκυρίες[1] και εφ’ όσον αποκατασταθεί ο ρυθμός βεβαίωσης και πληρωμής φόρων, ιδιαίτερα του ΦΠΑ.

Περισσότερα