Τα αδύνατα διδάγματα της ελληνικής κρίσης

Της Μαρί Σαρέλ (Marie Charrel) από την Le Monde, 30/08/2018

Οκτώ χρόνια μετά από την είσοδο στο καθεστώς πιστωτικής εποπτείας, η χώρα ανέκτησε την αυτονομία της. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλοί που να πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να πετύχει στόχους, που την θέτουν, εκ των πραγμάτων, σε κατάσταση παρατεταμένης λιτότητας.

Περισσότερα