Αρχείο ετικέτας THE REST IS THE FRUIT

Μία σύντομη αναδρομή στην Ιστορία τού Blues

Από την Αφρική, το δουλεμπόριο,
τις βαμβακοφυτείες τού αμερικάνικου νότου
και το βίαιο προσηλυτισμό στο χριατιανισμό,
στην παγκόσμια καταξίωση

Μία σύντομη αναδρομή
στην Ιστορία τού Blues

Επικούρης Δημήτρης

Συνέχεια ανάγνωσης Μία σύντομη αναδρομή στην Ιστορία τού Blues