Αρχείο ετικέτας Top 10: Οι μεγαλύτερες Οινοποιίες της χώρας μας το 2012

Top 10: Οι μεγαλύτερες Οινοποιίες της χώρας μας το 2012

Ο κλάδος της Ελληνικής οινοποιίας και το 2012 αντιμετώπισε τις σημαντικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, την σφοδρότητα των αρνητικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική αγορά (έλλειψη ρευστότητας, προβληματική πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, υψηλή επισφάλεια στις πωλήσεις με πίστωση στο χονδρεμπόριο και στην κρύα αγορά κ.α.) αλλά και τους σοβαρούς προβληματισμούς της πρώτης ύλης: Την περσινή χρονιά (2012), μετά τον καταστροφικό (ποσοτικά, όχι ποιοτικά) τρυγητό του 2011, αναμενόταν ικανοποιητική παραγωγή αλλά κάτι η παγωνιά του Φλεβάρη 2012,  κάτι ο καύσωνας του Ιουνίου 2012 είχαν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της συνολικής παραγωγής που απορροφήθηκε αμέσως. Λίγο πριν από την έναρξη του τρυγητού 2013 οι δεξαμενές εκατοντάδων οινοποιείων σε ολόκληρη την Ελλάδα ήταν σχεδόν άδειες – τουλάχιστον από λευκά κρασιά. Όπως ήταν αναμενόμενο, το αρνητικό τοπίο του 2012 διαμόρφωσε και αρνητικά αποτελέσματα για το συντριπτικό ποσοστό των κορυφαίων επιχειρήσεων του κλάδου, με υψηλές συνολικές υποχρεώσεις και ζημιές χρήσεως σε τέτοια έκταση ώστε το 2012 να αποτελεί την πιο «ζημιογόνα» χρήση της Ελληνικής Βιομηχανίας κρασιού της τελευταίας (τουλάχιστον) δεκαετίας! 

Συνέχεια ανάγνωσης Top 10: Οι μεγαλύτερες Οινοποιίες της χώρας μας το 2012