Ταλαιπωρία τέλος για χιλιάδες ασθενείς με μόνιμες παθήσεις

Γράφει:  Υπουργική Απόφαση του Γ. Βρούτση απαλλάσσει ασθενείς που υποφέρουν από 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις, από την επαναξιολόγηση από τα ΚΕΠΑ.

Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας καθορίζεται η λίστα με τις 43 παθήσεις και αναπηρίες, για τις οποίες δεν απαιτείται επαναξιολόγηση από Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ο λίστα καθορίστηκε από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γ. Βρούτση και την οποία συντόνιζε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Π. Κοκκόρης, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, ιατρών και εκπροσώπων ατόμων με αναπηρία.
Δείτε τη λίστα με τις 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις παρακάτω.

http://www.virus.com.gr/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=851:talaiporia-telos-gia-xiliades-astheneis-me-monimes-pathiseis&Itemid=169

ή εδώ

 •  
   
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
  ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ
  Α/Α
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α.
  ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Αιματολογικές παθήσεις
  1.
  Αιμοσφαιρινοπάθειες
  Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley)
  Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω
  σελ 23318 §1
  σελ 23318 §1.1
  σελ 23318 §1.2
  >2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος
  Νέκρωση κεφαλής μηριαίου
  Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
  2.
  Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω
  σελ 23345
  3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ
  Ro Θώρακος
  Σπιρομέτρηση
  Αέρια Αίματος
  Γεν. Αίματος (Htc)
  3.
  Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω
  σελ 23348
  4.
  Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου
  σελ 23350
  5.
  Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις
  σελ 23356
  Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
  6.
  Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω
  σελ 23377 §12
  Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο
  7.
  Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευμόνων
  σελ 23377 §13
  Παθήσεις πεπτικού συστήματος
  8.
  Μεταμόσχευση ήπατος
  σελ. 23391
  Μεταβολικές παθήσεις
  9.
  Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω
  Τύπος ΙΙΙ
  Δερματολογικά νοσήματα
  10.
  Μελαγχρωματική ξηροδερμία
  σελ 23406 §Q82.1
  11.
  Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση
  σελ 23406 §Q81
  Ψυχικές διαταραχές
  12.
  Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ) με ΠΑ 67% και άνω
  σελ 23413 §1
  13.
  Νοητική υστέρηση
  σελ 23416 §8
  14.
  Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
  15.
  Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)
  σελ 23417
  Νοσήματα του νευρικού συστήματος
  16.
  Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson
  σελ 23419 §2.1
  17.
  ν. Huntington με ΠΑ 67% και άνω
  σελ 23419 §2.2
  18.
  Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα
  σελ 23420 §3.3
  19.
  Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
  σελ 23420 §3.4
  20.
  Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
  σελ 23421 §4.3
  21.
  Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.
  σελ.23422 §4.5
  Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων  χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη
  Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων  Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη από ορθοκυστικές διαταραχές, μη αναστρέψιμη
  22.
  Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα:
  Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)
  σελ 23424 §5
  23.
  Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.
  σελ 23428 §7.2
  Ορθοπεδικές παθήσεις
  24.
  Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων
  σελ 23431 §3.1
  25.
  Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.
  σελ 23434-23435 §3.4
  26.
  Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων
  σελ 23435 §4.1
  27.
  Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)
  σελ 23435 §4.4
  28.
  Αρθρογρύπωση
  σελ.23440
  Νευρομυϊκό Σύνδρομο
  Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα
  29.
  Αλαλία εκ κωφώσεως
  σελ 23444
  30.
  Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση
  31.
  Γλωσσεκτομή
  σελ 23451
  32.
  Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)
  σελ 23451
  33.
  Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
  σελ 23451
  34.
  Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία
  σελ 23452 και 23455
  Χειρουργικές παθήσεις
  35.
  Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία
  σελ 23460 §1.4.6 και §7
  36.
  Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία
  σελ 23460 §1.5
  Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού
  37.
  Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία
  σελ 23476
  Παθήσεις οφθαλμών
  38.
  Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
  σελ 23478 -79
  Αναφέρεται η αιτία
  Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»
  39.
  Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία
  σελ 23480
  Νεφρολογικές παθήσεις
  40.
  ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση
  σελ 23486 §6
  Στάδιο 5ο
  41.
  Μεταμόσχευση νεφρού
  σελ 23486 §7
  42.
  Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2
  σελ.23487
  Ογκολογικές παθήσεις
  43.
  Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις
  Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση