Τι ζητάει (και υπόσχεται) ο ΣΥΡΙΖΑ για ομολογιούχους

 

ΣΥΡΙΖΑ: Ρυθμίσεις για τους ομολογιούχους

 

 Το PSI του Μαρτίου 2012 για το δημόσιο χρέος, με  το  οποίο η Ελλάδα «κούρεψε» κυρίως τον εαυτό της, μεταξύ των άλλων καταστροφικών οικονομικών αποτελεσμάτων, που προκάλεσε σε ασφαλιστικά ταμεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, νοσοκομεία και τράπεζες (που είναι και οι μόνες, στις οποίες αποκαταστάθηκε η ζημία με την ανακεφαλαιοποίηση τους με χρήματα του ελληνικού λαού), οδήγησε σε οικονομική καταστροφή  επίσης 15.000 φυσικά πρόσωπα και τις οικογένειές τους. Οι περισσότεροι ανάμεσα τους ήταν μικροομολογιούχοι, που είχαν εμπιστευτεί τις οικονομίες μιας ζωής στο Ελληνικό Κράτος, τοποθετώντας τις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.

 

Οι ομολογιούχοι υποχρεώθηκαν να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους παρά την διαφωνία τους και, κυρίως, παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις του τότε Υπουργού Οικονομικών και νυν Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ότι δεν θα συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο εμπαιγμός που υπέστησαν, συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 2012, με πρωταγωνιστές τους κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλο, οι οποίοι υποσχέθηκαν πλήρη αποκατάσταση και αποζημίωση των απωλειών, που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέδειξε ότι οι ιδιώτες-κάτοχοι κρατικών τίτλων αποτέλεσαν επίσης έναν ακόμη κρίκο στην μακρά αλυσίδα των “θυμάτων” προεκλογικών υποσχέσεων και παροχών, που ξεχνιούνται την επόμενη των εκλογών.

Ως αποτέλεσμα, σήμερα οι ομολογιούχοι, με εξανεμισμένες τις οικονομίες τους, οι περισσότεροι μεγάλης ηλικίας και σε απελπιστική οικονομική κατάσταση, βρέθηκαν να πληρώνουν την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ίδιο το κράτος, αλλά και στις, χωρίς αντίκρισμα, υποσχέσεις τόσο των εκπροσώπων του όσο και των κορυφαίων εκπροσώπων του, πάλαι ποτέ, δικομματισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των χιλιάδων ομολογιούχων για την εύρεση λύσης τόσο για το οικονομικό σκέλος – από τις καταγραφόμενες σημαντικές απώλειες που υπέστησαν –  όσο και για την ηθική αποκατάσταση τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας υπόψη του την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, επεξεργάστηκε τις καλύτερες δυνατές, στις παρούσες συνθήκες, λύσεις για την αποζημίωσή τους. Διαβουλεύτηκε γι’ αυτές και με τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι είναι ενήμεροι για την  κατάληξη όπως διατυπώνεται παρακάτω :

 

–       Η ζημιά του 53,5% να αποκατασταθεί με έκδοση νέων ομολόγων ειδικού σκοπού, τα οποία θα αποκαθιστούν τις απώλειες ως εξής:

  • Για συνολικές καταγραφόμενες ζημιές έως € 100.000 η αποκατάσταση αφορά στο 100%. Η διάρκεια των ομολόγων αυτής της κατηγορίας θα είναι ως ακολούθως:

Έως € 25.000, ομόλογα διάρκειας 3 ετών, από € 25.000 – € 50.000, ομόλογα διάρκειας 5 ετών, από € 50.000 – € 75.000, ομόλογα διάρκειας 7 ετών και για € 75.000- € 100.000, ομόλογα διάρκειας 10 ετών.

  • Για τις απώλειες άνω των € 100.000, θα εκδοθούν νέα ομόλογα 10ετούς διάρκειας, με το ύψος των αποζημιώσεων να διαμορφώνεται ως εξής:

Από € 100.000 – € 200.000, το 50% της καταγραφόμενης ζημιάς, από € 200.000 – € 300.000 το 25%, από € 300.000 – € 400.000 το 12,5% και από € 400.000 και πάνω το 6%.

 

–       Στη ρύθμιση θα συμμετάσχουν τα φυσικά πρόσωπα, που παραμένουν κάτοχοι ομολόγων μέχρι σήμερα, καθώς και όσοι ήταν κάτοχοι ομολόγων και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν. Η παραπάνω ρύθμιση αφορά στην αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που διακρατούσαν φυσικά πρόσωπα έως την 10η Μαΐου 2010. Όσοι ομολογιούχοι προχώρησαν σε αύξηση θέσεων/αγορά ομολόγων από την 11η Μαΐου και πέρα, θα αποζημιωθούν μόνο για το μέρος που κατείχαν  ως την προαναφερόμενη ημερομηνία (10.5.2010).

 

–       Για τον υπολογισμό της συνολικής ζημιάς και της τελικής αποζημίωσης, θα ληφθεί υπόψη η τιμή κτήσης ανά ομόλογο.

 

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα, που είχαν λάβει κρατικούς τίτλους ως αποζημίωση απόλυσης. Για αυτούς θα υπάρξει ειδική ρύθμιση.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευθεί για τη σταδιακή  αποκατάσταση των πληγών και των αδικιών, που έχει προκαλέσει η εφαρμογή των καταστροφικών Μνημονίων στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Και θα αγωνιστεί γι’ αυτό  στηριγμένος στη θέληση  και την ενεργό συμμετοχή του ελληνικού λαού.