Το νέο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Από 1.1.2013

Οικιακό – Χωρίς Χρονοχρέωση (Τιμολόγιο Γ1)

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις (με εφαρμογή στις καταναλώσεις από 1.1.2013)

Κλιμάκια

(στο σύνολο της

κατανάλωσης)

Χρέωση

Ενέργειας

(€ / kWh)

Χρέωση Παγίου

Μονοφασικής

παροχής

(€ ανά τετράμηνο)

Χρέωση Παγίου

Τριφασικής

παροχής

(€ ανά τετράμηνο)

ΑΠΟ 0 – 800 kWh 0,07793 1,52 4,80

ΑΠΟ 801 – 2000 kWh 0,09460 1,52 4,80

> 2000 kWh 0,10252 1,52 4,80

Ελάχιστη Χρέωση μονοφασικού (€ / τετράμηνο) : 5,30

Eλάχιστη Χρέωση τριφασικού (€ / τετράμηνο) : 8,58

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (με εφαρμογή στις καταναλώσεις από 1.2.2013)

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΣΕ kWh 

Χρέωση

Ισχύος

(€/kVA*

ΣΙ ανά

έτος)

Χρέωση

Ενέργειας

(€/kWh)

ΛΟΙΠΕΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

(€/kWh)

Χρέωση

Περισσότερα

http://www.dei.gr/Documents2/TIMOLOGIA/14-1-13/oikiaka/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%20-%20%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7%202013.pdf

Σημείωση:

Μήνας τιμολογίου: 120 ημέρες. Εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο, τότε για τη Χρέωση

Ισχύος, την Πάγια Χρέωση και για τα κλιμάκια κατανάλωσης του οικιακού τιμολογίου γίνεται αναλογική

χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / 120 ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλέφωνο

πληροφοριών που αναγράφεται στο λογαριασμό σας.